โรงเรียนวัดหัวกระบือ ได้มีโอกาสต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ "รองทรงกรด แน่นหนา" ด้วยความยินดียิ่ง[15 พฤษภาคม 2555]
 

รองทรงกรด แน่นหนา เข้ากราบ พระครูวิบูลพัฒนกิตติ์ (สละ กตปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดหัวกระบือ


รองวุฒิชัย เอกทัศน์ มอบแจกันดอกไม้ให้รองผู้อำนวยการคนใหม่

รองทรงกรด แน่นหนา ลงเวลาปฏิบัติงานวันแรก


คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนวัดบางกระดี่ เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี

:: หน้าหลัก ::